03- Perspektif

Çizgiler

Resim çalışmalarının geneli çizgi ile başlar. Yeni başlayanlar için çizgiler genelde ürkek ve çizimlerde el titrer, bu sebepten tedirgin olabiliriz. Ama zaman geçtikçe ve daha fazla pratik yaptıkça eller rahatlar ve daha cesur çizgiler kendini göstermeye başlar. Zamanla yetkinleşir ve daha düzgün çizgiler çizmeye başlarsınız. Bunun için her hangi bir kağıda genelde gazete veya 35x50 / 50x70 gibi kağıtlara düz, eğri, diyogonal bilekten ve omuzdan çizgiler ile sürekli alıştırma yapmakta fayda vardır.


Yerleşim ve Aktarım

Çerçevemizi belirledik şimdiki adımımız ise nesne veya figürleri kağıdımıza yerleştirmek olacaktır. Yerleşim esnasında dikkat etmemiz gereken hususlardan biri konuya bakış pozisyonumuz ve konuya olan uzaklığımızdır. Nesneler göz seviyesinden aşağı veya yukarı duruşlarına göre görünüşleri değişir. Bu görünüşleri vermek için perspektif dediğimiz basit bir yöntem kullanılır.

Çok basit bir deneyle karşınıza bir kutu koyun, ilk olarak kutuya yukarından ayakta bakın nasıl duruyor, daha sonra biraz çömelerek bakın, bakış açılarınızı değiştirin sağdan soldan gibi böylece farklı açılardan farklı görüşler elde edeceğinizi deneyimleye bilirsiniz.


Bakış Açımıza Göre Nesnelerin Görünümü

PERSPEKTİF


Perspektif artistik ve paralel iki yönteme sahiptir. Paralel perspektif teknik resimde kullanır. Bizim için önemli olan ise resimde çizgisel olarak da isimlendirilen artistik perspektiftir.

  1. Paralel Perspektif : Nesneleri gerçekte oldukları gibi açık bir şekilde anlatan

  2. Artistik Perspektif: Nesneleri gerçekte olduğu gibi değil göründüğü gibi anlatan

Çizgisel perspektif ilk kez 13.yy İtalyan ressam Brunelleschi tarafından keşfedilmiştir. O tarihe kadar perspektif arayışına tanık olunmuştur, ancak perspektifi matematiksel bir sistem olarak ilk kullanan Brunelleschi'dir.


Perspektifte Kullanılan Terimler Nelerdir?

Perspektif çizimlerde dört düzlem kullanılır. Çizimle göz arasında resmin arakesit olarak çizileceği düzleme resim düzlemi; cismin ve çizen kişinin üzerinde durduğu düzleme zemin düzlemi; resim düzlemiyle zemin düzleminin kesiştiği hatta da zemin hattı denir. Resim düzlemini dik kesen göz hizasındaki düzleme ise yatay düzlem ismi verilir. Resim düzlemiyle yatay düzlemin kesiştiği hat ufuk hattı’dır. Merkez düzlem, diğer düzlemleri dik olarak kesen ve gözden dik olarak geçen düzlemdir. Yatay düzlemden gözün yüksekliği göz pozisyonu olarak tarif edilir ve gözün öne, sola, sağa kayması ile resim düzlemi sınırlandırılır. Gözün resim düzlemi üzerindeki izdüşümüne görüş merkezi, gözün bulunduğu mevkiye durma noktası, gözle görüş merkezi arasındaki mesafeye göz mesafesi denir. Perspektif çizgilerin ufuk hattında birleştikleri yere kesişme noktası adı verilir. Resim düzlemi üzerinde görüş merkezinin sağ ve solunda ufuk hattı üzerindeki gözün mesafelerine ise mesafe noktaları denir.

Perspektif esasına uygun bir çizim yapmak için:

  1. Resim çizimine başlarken kağıt üzerine ufuk çizgisi belirtilir.

  2. Ufuk çizgisinin üzerinde bulunan esas nokta tespit edilir.

  3. Çizimlerin ufuk düzleminin altında, üstünde veya hizasında olup olmadıkları tespit edilir.

  4. Resimde önce büyük yüzeylerin, sonra küçük yüzeylerin çizimi yapılır.

  5. İlk çalışmalarda kaçış noktaları daima resmin içinde yer almalıdır. Eğer kaçış noktalarından kağıt üzerinde bulunmayan varsa yanına tamamlayıcı küçük bir kağıt eklenir.

Yer Çizgisi ( zemin çizgisi ): Düşey olarak konan resim düzleminin yatay yer düzlemiyle yaptığı ara kesite “yer çizgisi” denilmektedir.

Ufuk Düzlemi: Ayakta duran bir insanın göz hizası olan zeminden 160 cm yukarıda, zemin düzlemine paralel bir düzlemdir. Bu düzlemin resim düzlemini keserek oluşturduğu ara kesite “ufuk çizgisi” denir. Ufuk düzleminin yeri değiştirildiğinde farklı perspektif görünüşler elde edilir.

Göz Noktası – İstasyon Nokta – Gözlem Noktası: Gözlenen ve gözleyen arasındaki mesafeyi belirler. Göz noktası objeye yakınsa, kaçma noktaları birbirine daha yakındır; göz noktası objeye uzaksa kaçma noktaları birbirinden daha uzaklaşır. Gözlenen yüzeyler eşit açı yapıyorlarsa ( 45º ) kaçma oranları eşit olur. Aksi halde obje resim düzlemine eşit olmayan açılarla döndürülmüş ise yüzeyler farklı oranlarda gözden kaybolacaktır.

Resim Düzlemi: Resim düzlemi düşeydir ve cisimle bakış noktası arasındadır.

Resim Düzleminin Saptanması: Göz noktası yerleştirilince, bir sonraki işlem, görülmek istenen resmin dış köşelerini belirlemek için görüş eğrisini ifade eden iki çizgi çizilir. Bu çizgi görüş merkezini saptar. Görüş açısı içinde kalan perspektif imge odaklanmak için görüş merkezine dik düzlem üzerinde oluşur. Resim düzlemi denilen bu düzlem bir çizgi ile görselleştir.


Tek Kaçışlı Perspektif

Tek noktalı perspektifte ufuk çizgisi üzerinde tek bir nokta belirlenir. Perspektif görünüşünü oluşturacak nesne ufuk çizgisine paralel bir pozisyonda durmalıdır. Nesnenin bütün köşelerinden uzatılan çizgiler kaçış çizgisinde birleştirilerek görüntü oluşturulur.

Tek Kaçışlı Perspektif

Çift Kaçışlı Perspektif

Buna açısal perspektif de denir. En basit tanımla bir kutu ele alalım, kutu hafifçe çevrilirse kesişme noktası ufuk hattı üzerinde dönen yönün aksi istikametinde kayar. Tek nokta perspektifinde yatay boyutlar (genişlikler) çizim kağıdı kenarlarına paraleldir. iki nokta perspektifinde iki kesişme noktası vardır ve her iki kesişme noktasına göre çizilen resimde derinlik çizgileri, çizim kağıdı kenarına paralel değildir. İki kesişme noktası arasındaki ölçü resmin basit orantısıdır.


Çift Kaçışlı Perspektif


Üç Kaçışlı Perspektif

Çizim yatay doğrultuda iki kesişme noktasına ilave olarak dikey doğrultuda da üçüncü bir kesişme noktası ihtiva ediyorsa buna üç boyut perspektifi denir.


Üç Kaçışlı Perspektif

Hava Perspektifi

Renk perspektifi, denen derinlik etkisi atmosfer katmanlarının renkler ve biçimler üzerinde oluşturduğu yoğunluk nedeni ile uzakların daha silik, yakınların ise daha net görünmesine neden olan perspektife hava perspektifi denir.


Hava Perspektifi

457 görüntüleme
0

Site Eylemleri

Üye İşlemleri

Hakkımızda

Politika ve Kurallar

Yardımcı Linkler